• Konkurs Fotograficzny "Drzewa Warszawy"

     • Do udziału w Konkursie Fotograficznym zgłosiło się 14 osób. Zgodnie z punktem 8 regulaminu: " Warunkiem przystąpienia do Konkursu, zgodnie z jego tematem, jest utrwalenie na fotografii szczególnie interesujących obiektów przyrodniczych np. dziwnych, interesujących i niepowtarzalnych form drzew", przesłane prace zostały ocenione następująco:

      I miejsce Ewa Ostapczuk kl.2Pb "Egzotyka w mieście" 

      II miejsce Maja Milejkl.2Gd "Sosny Henrykowskie"

      III miejsce Katarzyna Młynarczyk kl.1d "Robinia akacjowa"

      Wyróżnienia:

      1. Bruno Husarek kl.2Ge "Korona" i "Zielone serce miasta"

      2. Mateusz Suski kl.2Pa "Dąb Mieszko"

      3. Brunon Kulesza kl.2Pb "Zanik"

      I miejsce "Egzotyka w mieście"

      II miejsce "Sosny Henrykowskie"

      III miejsce "Robinia akacjowa"

      Wyróżnienia "Korona" i "Zielone serce miasta"

      Wyróżnienia "Dąb Mieszko"

      Wyróżnienia "Zanik"

    • VI Turniej Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej
     • VI Turniej Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej

     • 25 maja uczestniczyliśmy w VI Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału Warszawa.

      Turniej prowadzony był w formacie debaty oksfordzkiej i dotyczył problematyki historii najnowszej. W rozgrywkach uczestniczyły licea z Mazowsza.

      Szkolna drużyna debatancka w składzie: Maria Matuszewska, Jakub Kułak, Bartosz Karpiński i Bartłomiej Sperling  zakwalifikowała się do półfinału turnieju.

       

      Pełny skład drużyny to: Maria Matuszewska, Pola Bocian, Jakub Kułak, Bartosz Karpiński, Bartłomien Sperling i Daniel Gazda.

      Opiekun naukowy: Ewa Górecka

       

     • Spacer śladami "Lalki" Bolesława Prusa.

     • 21 maja klasa 2Gf w ramach zajęć z  języka polskiego zainaugurowała w kończącym się już roku szkolnym spacer - Śladami Lalki Bolesława Prusa po warszawskim Krakowskim Przedmieściu.

      Było to bardzo ciekawe urozmaicenie lekcji, szczególnie po długim i męczącym nauczaniu zdalnym. Ponadto taka forma zapamiętywania zdarzeń, miejsc i bohaterów z powieści realistycznej, na pewno pozwoliła na efektywniejsze zagłębienie się w problematykę utworu.

      Spacer rozpoczął się  przy kamienicy w której mieszkał Stanisław Wokulski. W tym miejscu zwróciliśmy uwagę również na pomnik Mikołaja Kopernika, który Wokulski codziennie widział z okna swojego mieszkania.  

      Kolejno zatrzymywaliśmy się przy Kościele Świętego Krzyża, następnie przy nowym sklepie Wokulskiego pod numerem 7, gdzie aktualnie znajduje się księgarnia imienia Bolesława Prusa.  Zwróciliśmy również uwagę na gmach główny Uniwersytetu Warszawskiego.

      Na naszej trasie znalazły się więc kościoły oraz pomniki, w tym wieszcza Adama Mickiewicza

      Podążając śladami bohaterów powieści, słuchaliśmy opowieści o tych miejscach, wzbogacanych czytaniem fragmentów z utworu Aleksandra Głowackiego.

      Dzięki spacerowi, nieco inaczej spojrzeliśmy na nasze miasto. W końcu dzieło Prusa to niezwykła powieść topograficzna, dzięki której Stanisław Wokulski i Ignacy Rzecki już na zawsze wpisali się w krajobraz Warszawy.  

      Taka forma lekcji była bardzo interesująca, tym bardziej, że przewodniczkami Ścieżki literackiej Lalka były nasze koleżanki z klasy.

                 

                                                                                                 Aleksandra Stanik i Karolina Wierzbicka

       

       

     • Zebranie i dzień otwarty - zmiana terminu

     • Uprzejmie informujemy, że zebranie oraz dzień otwarty zaplanowane na dzień 2.06.2021 zostają przeniesione na dzień 9.06.2021 r.:

      - zebranie z rodzicami 17:30 - ONLINE,

      - dzień otwarty - 18:00 - ONLINE.

    • Zaproszenie na wystawę
     • Zaproszenie na wystawę

     • Z okazji 200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida zapraszamy do obejrzenia wirtualnej wystawy „Norwid i ostatni romantycy. Wśród odkrywców «czwartego wieszcza» w epoce Młodej Polski” na stronie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. 

      Ekspozycja, podzielona na kilka działów, prezentuje różne aspekty fenomenu odkrycia Norwida w latach 1890–1918. W części głównej wymieniono i zamieszczono niemalże wszystkie utwory, które pozostawały w rękopisach aż do wygaśnięcia epoki pozytywizmu. Pominięto jedynie spuściznę epistolarną artysty, z wyjątkiem alegorycznego listu poetyckiego do Marii Trębickiej, który otwiera wystawę. Zebranie wszystkich dzieł wydanych po raz pierwszy kilkadziesiąt lat od śmierci Norwida w ich postaci oryginalnej pozwala dostrzec ogrom pracy wykonanej przez wskrzesicieli poety. Utwory kojarzone najczęściej z Norwidem, omawiane dzisiaj w szkołach, jak Bema pamięci żałobny-rapsod, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie…, Do obywatela Johna Brown, „Ad leones”! nie zostały dopuszczone do druku za życia autora i nic nie wróżyło ich późniejszej publikacji. Norwidowe perły literackie i plastyczne zalegały w szufladach redakcji czasopism, antykwariatów albo domów osób prywatnych, przeważnie poza granicami zaborów. Konfrontacja z wyeksponowanym materiałem uświadamia współczesnemu odbiorcy, że ustalenie kanonu Norwidowej twórczości, a wreszcie jej nobilitacja to efekt wysiłku niezwykłych ludzi, bez których wielki artysta narodowy zaginąłby dla nas niepostrzeżenie.

    • 8-15 maja - Tydzień Bibliotek
     • 8-15 maja - Tydzień Bibliotek

     • Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach 8-15 maja Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.
      W tym roku przebiega pod hasłem: „Znajdziesz mnie w bibliotece”.

      Zapraszamy do bibliotek, a w naszej, szkolnej spotkamy się już za tydzień 17 maja.

      Nauczyciele Bibliotekarze.

    • WYNIKI KONKURSU POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ "Z POLSZCZYZNĄ ZA PAN BRAT"
     • WYNIKI KONKURSU POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ "Z POLSZCZYZNĄ ZA PAN BRAT"

     •  

      W szkolnym Konkursie Poprawności Językowej "Z polszczyzną za pan brat" wzięło udział ponad 100 uczniów z klas I Liceum. Konkurs odbył się w formie testu udostępnionego online w aplikacji Microsoft Forms. Na udzielenie odpowiedzi na 50 pytań uczniowie mieli 25 minut. Pytania sprawdzały wiedzę i umiejętności z zakresu kultury języka, frazeologii, składni, interpunkcji i ortografii.

      Najlepsze wyniki uzyskali:

      I miejsce Monika Włodarczyk klasa Id

      II miejsce Wiktoria Wyszyńska  klasa Ib

      III miejsce Julia Birkos klasa Id

      Wyróżnienia:

      Lidia Koc Klasa Id

      Szymon Knap  klasa Ib

      Nikola Rosłaniec  klasa Ib

      Gratulujemy! Organizatorzy Konkursu.

     • Regulamin szkolnego konkursu poprawności językowej

     •  

      Regulamin Szkolnego Konkursu Poprawności Językowej

      „Z polszczyzną za pan brat"

       

       

      Organizatorzy Konkursu pragną przyczynić się do rozbudzenia zainteresowania młodzieży językiem ojczystym oraz zachęcić do posługiwania się poprawną polszczyzną na co dzień.

       

      Cele konkursu:

       

      1. Głównym celem konkursu jest umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich umiejętności językowych oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy w tym zakresie.
      2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych uczniów.
      3. Doskonalenie świadomego i celowego posługiwania się poprawną polszczyzną poprzez odpowiedni dobór form wypowiedzi i środków językowych.
      4. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania, gromadzenia i porządkowania informacji z różnych źródeł.
      5. Ćwiczenie umiejętności uważnego czytania poleceń.

       

      Opis konkursu

       

      • Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I LO.
      • Konkurs jest jednoetapowy. 
      • Uczniowie będą rywalizować ze sobą, rozwiązując test sprawdzający wiadomości z zakresu kultury języka, ortografii i interpunkcji.
      • Zadania mają charakter zamknięty.
      • Czas pisania testu: 25 minut.
      • W przypadku uzyskania przez uczniów wielu identycznych wyników Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania dogrywki w podobnej formie.
      • W przypadku uzyskania dwóch lub trzech identycznych wyników brany będzie pod uwagę czas wykonania testu.

       

      Przebieg konkursu:

       

       

      Nagrody:

       

      • Uczestnicy Konkursu, którzy uzyskają trzy najlepsze wyniki - otrzymają nagrody i dyplomy z wyszczególnieniem zajętych miejsc.
      • Zdobywca I miejsca otrzyma cząstkową ocenę celującą z języka polskiego, dyplom oraz nagrodę książkową.
      • Laureaci II i III miejsca otrzymają cząstkowe oceny celujące z języka polskiego i upominki.
      • Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w czerwcu 2021r.

       

      Zakres treści:

       

      Zagadnienia poprawnościowe opracowano zgodnie z następującymi pozycjami:

      - Polszczyzna płata nam figle, Poradnik językowy dla każdego, pod red. Jerzego Podrackiego, Wydawnictwo MEDIUM, Warszawa 1993.

      Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Redaktor naukowy prof. Andrzej Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

      Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Opracowanie zasad pisowni i interpunkcji polskiej prof. Edward Polański. Redaktor naukowy prof. Edward Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

      Język polski. Poradnik prof. Markowskiego. Problemy językowe i gramatyczne współczesnego Polaka, Wydawnictwo Langenscheidt, Warszawa.

       

      Zachęcamy do przypomnienia zasad ortograficznych, interpunkcyjnych oraz szeroko pojętej kultury języka.

      Przygotowując się do konkursu warto skorzystać z poniższych adresów stron internetowych:

       

      sjp.pwn.pl/poradnia

      sjp.pwn.pl/

      poradnia-jezykowa.uni.lodz.pl/

      www.wsjp.pl/

      gramatyki.uw.edu.pl/

      polszczyzna.pl/

      -nadwyraz.com/blog/blog-ubierz-sie-w-slowa/100-najczesciej-popelnianych-bledow-jezykowych-w-internecie-oficjalny-raport-ranking

       

      Postanowienia końcowe:

       

      1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

      2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

      3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.

      4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.

      5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły. 

       

      Serdecznie zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia!

      Nauczycielki języka polskiego

       

    • Noc geografii
     • Noc geografii

     • 23 kwietnia w godz. 16.00-21.30 na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się Noc Geografii – wydarzenie popularnonaukowe skierowane do nauczycieli i uczniów w różnym wieku.

      Tej nocy wraz z prelegentami odbędziemy podróże dalekie i bliskie – do Arktyki, Bytomia czy na... dach sosnowieckiej Żylety – czyli najwyższego budynku akademickiego w Polsce.

      Będziemy mówić o dronach, balonach, radarach, skaningu, GIS-ie, kartografii, dendrochronologii, badaniu krajobrazu i monitorowaniu pandemii, czyli o tym czym zajmują się dzisiaj geografowie.

      Udział w wydarzeniu nie wymaga rejestracji. Całość będzie tłumaczona na polski język migowy.

      Transmisja z wydarzenia będzie prowadzona na fanpage'u Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ na Facebooku oraz kanale Uniwersytetu Śląskiego na YouTube.

      Szczegóły znajdują się:

      na stronie wydarzenia Noc Geografii na Facebooku: https://fb.me/e/6O60LAlzB

      na stronie Wydziału: https://us.edu.pl/wydzial/wnp/event/noc-geografii/

      Organizatorem wydarzenia jest Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ.

      Kontakt: nocgeografii@us.edu.pl

      Wydarzeniem towarzyszącym Nocy Geografii jest VI Wieczór z geografią przed maturą, który odbędzie się 22 kwietnia br., w godz 15.15-20.30.

      Zachęcamy do skorzystania :)

    • Światowy Dzień Ziemi
     • Światowy Dzień Ziemi

     • 22 kwietnia, w Światowy Dzień Ziemi, zapraszamy uczniów do udziału w webinarium na temat zmian klimatu oraz działań na rzecz ochrony klimatu.To już drugie z serii spotkań Lekcje z Klimatem organizowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z naukowcami Uniwersytetu Warszawskiego.

      Kiedy premiera? czwartek, 22/04 o godz. 12:00

      Gdzie? Webinarium dostępne będzie na stronie www.lekcjezklimatem.pl

      Nagrania z wydarzenia będą dostępne na stronie również po jego premierze.

      Kto wykłada? Swoją wiedzą podzielą się pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, współautorki publikacji „Klimatyczne ABC”, a także rówieśnicy uczniów - przedstawiciele Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu i Środowiska. 

      Dr Magdalena Budziszewska – psycholożka, pracowniczka Wydziału Psychologii UW. Naukowo zajmuje się analizą narracji, metodami jakościowymi w psychologii, emocjami, tożsamością i rozwojem w biegu życia. Prowadzi badania nad stresem, lękiem i depresją klimatyczną oraz psychologią działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska naturalnego. Miłośniczka gór i wszystkiego dzikiego.

      Dr Aleksandra Kardaś – fizyczka atmosfery, redaktorka serwisu „Nauka o klimacie” i współautorka książki pod tym samym tytułem. Pracuje na Wydziale Fizyki UW. Zawodowo zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat pogody i klimatu. Interesuje ją rozprzestrzenianie się informacji i dezinformacji.

      Uczniowie będą mieli także możliwość udziału w wirtualnych warsztatach kulinarnych, zwracających uwagę na problem marnowania żywności oraz warsztatach „ubraniowych”, zwracających uwagę na kwestie odpowiedzialnej mody. W trakcie tych warsztatów podpowiemy proekologiczne rozwiązania do wdrożenia w codziennym życiu. Zapraszamy uczniów do udziału w wydarzeniu!

      Ministerstwo Klimatu i Środowiska

      Lekcje z klimatem - twórzmy je wspólnie!

    • Akcja Żonkile
     • Akcja Żonkile

     • W 1940 roku prawie pół miliona Żydów z Warszawy i okolic Niemcy zamknęli w otoczonym murem getcie. Tam umierali wskutek głodu, chorób, niewolniczej pracy i egzekucji. Dwa lata później Niemcy rozpoczęli akcję likwidacji, a 19 kwietnia 1943 roku dwa tysiące żołnierzy wkroczyło do getta. Nie spodziewali się, że napotkają opór ze strony kilkuset młodych ludzi, którzy stanęli do walki. Powstanie trwało miesiąc, ale bohaterstwo i odwaga uczestników podziwiane są do dziś.Uczniowie Zespołu Szkół nr 22 co roku angażują się w działania Akcji Żonkile. W tym roku wybrani uczniowie klas humanistycznych będą mieli możliwość spotkania online z Panią Yael Pekin - Panią psycholog, która jako dziecko wyjechała wraz z rodziną z Katowic do Izraela, a w codziennej pracy zajmuje się osobami, które przeżyły Holocaust. Dodatkowo nauczyciele języka polskiego w wybranych klasach poprowadzą lekcje dotyczące powstania w getcie warszawskim na podstawie materiałów z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

    • Ogarnij gegrę!
     • Ogarnij gegrę!

     • Ahoj!

      — zdajesz geografię na maturze?

      — chcesz powtórzyć cały materiał z geografii w tydzień?

      — chcesz poczuć atmosferę studiów jeszcze przed ich rozpoczęciem?

      Jeżeli na wszystkie pytania możesz odpowiedzieć twierdząco, to ta inicjatywa jest właśnie dla Ciebie!

      Samorząd Studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (ZSS WGiSR UW) we współpracy z Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW specjalnie dla maturzystów zdających geografię organizuje akcję „Ogarnij Gegrę!”.

      Będzie to kompleksowy, wieczorny cykl wykładów powtarzający wszystkie najważniejsze zagadnienia, które mogą pojawić się na majowym egzaminie dojrzałości. Wykłady będą prowadzone przez grupę jednych z najlepszych pracowników dydaktycznych WGiSR.

      DARMOWA powtórka odbędzie się w tym roku w formie zdalnej w dniach 19-23 kwietnia (poniedziałek-piątek) w godzinach popołudniowo-wieczornych.

      Informacje o rejestracji już wkrótce!

      Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości - polecamy kontakt przez fanpage Ogarnij Gegrę oraz e-mail: ogarnij.gegre@samorzad.uw.edu.pl

      Przedstawicieli mediów zapraszamy do kontaktu mailowego z Przewodniczącą RSS WGiSR UW: iga.ajdacka@samorzad.uw.edu.plP.S.

      Pamiętajcie, że wydarzenie organizują zwykli studenci, którzy poświęcają dla Was za darmo swój wolny czas. Miejcie dla nas odrobinę wyrozumiałości jeśli "coś się zepsuło".

    • DRZWI OTWARTE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
     • DRZWI OTWARTE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

     • Wydarzenie to będzie miało miejsce już 17 kwietnia 2021 roku (sobota) o godz. 10.00 online na Facebook Live, za darmo.

      Przedmioty ścisłe to coś, co sprawia, że serca biją Wam szybciej? Macie głowy pełne nie tylko wiedzy, ale też pomysłów na konstrukcje, eksperymenty i badania? Dobrze się składa! Na Politechnice Warszawskiej czekamy właśnie na takich kandydatów jak Wy. Chociaż w tym roku nie możemy Was zaprosić do odwiedzenia kampusu PW, to za nic nie przegapimy okazji do spotkania – nawet jeśli musi się odbyć wirtualnie. Co dla Was przygotowaliśmy?

      - Kilka cennych porad dotyczących tego, jak ugryźć maturę i wykorzystać zdobywaną przez lata wiedzę.

      - Przewodnik po zasadach rekrutacji na studia.

      - Spotkania z Samorządem Studentów PW, Radą Kół Naukowych i przedstawicielami tych kół, którzy pokażą Wam, jak wygląda życie studenta po godzinach.

      - Studenckie i doktoranckie przemyślenia na temat PW…

      - …a także wspomnienia absolwentów naszej uczelni, które pozwolą Wam spojrzeć na studia z nowej perspektywy.

      Last but not least – rozmowy na platformie MS Teams ze studentami, przedstawicielami wydziałów, Biurem ds. Przyjęć na Studia i innymi ludźmi tworzącymi społeczność PW. (szczegóły wkrótce)

      Zapraszamy!

    • Ankieta
     • Ankieta

     • Drodzy Ósmoklasiści, Rodzice Ósmoklasistów, bardzo się cieszymy, że już wkrótce będziemy mogli zobaczyć się z Wami podczas Wirtualnego Dnia Otwartego w gronie Dyrekcji, Nauczycieli - przyszłych wychowawców klas, Specjalistów i innych Pracowników Zespołu Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego. Starannie przygotowujemy się do tego spotkania. Prosimy, poświęćcie kilka minut i wypełnijcie naszą krótką ankietę (2 pytania). Do zobaczenia 14 kwietnia 2021 r. o godz. 17.30.

    • Dobiegł końca Tydzień Kultury i Języka Polskiego
     • Dobiegł końca Tydzień Kultury i Języka Polskiego

     • Dobiegł końca Tydzień Kultury i Języka Polskiego  - niezwykłe wydarzenie, które cyklicznie wpisało się już w kalendarz naszej szkoły.

      Zaczęliśmy od istoty poezji i jej znaczenia w komunikacji międzyludzkiej na podstawie utworów Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza i Zbigniewa Herberta.

      Poznaliśmy warsztat pracy aktorskiej, jej trud oraz satysfakcje z udanej kreacji teatralnej.

      Wiele wiemy na temat twórczości i życia pisarza Krzysztofa Vargi.

      Zgłębiliśmy wiedzę na temat historii szkoły Konopczyńskiego oraz jej Wychowanków.

      Rozczytaliśmy sie w poezji Jarosława Mikołajewskiego .

      Natomiast dzięki Panu Kubie Strzyczkowskiemu i Pani Katarzynie Kłosińskiej wiemy wszystko na temat dziennikarstwa radiowego!

      To były niezwykłe spotkania z wyjątkowymi ludźmi, którzy poświęcili swój czas specjalnie dla nas. Obdarowali nas swoją erudycją, kulturą i skłonili nas do refleksji nad sobą, życiem oraz światem. Na długo ich pasja, nauka i słowa pozostaną z nami.

      Czekamy na kolejne uczty intelektualne ! A kolejny Tydzień Kultury i Języka Polskiego już w 2022 roku.

    • Matematyk na wyborach
     • Matematyk na wyborach

     •  

      22 marca uczniowie klas drugich z rozszerzoną matematyką uczestniczyli w wykładzie dr Michała Korcha pt. Matematyk na wyborach”.  Pan Korch jest pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia były niezwykle interesujące i pozwoliły spojrzeć na zagadnienia bliskie każdemu człowiekowi od strony matematyki. 

      Wybory, według Konstytucji, powinny być (wśród innych ważnych przymiotów) równe i proporcjonalne. Czy są takie? Kto, jak nie matematyk, powinien to sprawdzić!

      Uczniowie dowiedzieli się, jak działają wybory do Sejmu w Polsce, czy większość mandatów może dostać mniejszość, czy zawsze więcej głosów, to lepiej?

      Zastanawiali się z p. Michałem Korchem nad tym czy z matematycznego punktu widzenia wybory proporcjonalne są w ogóle możliwe.

      Przekonali się na przykładzie wyborów przywódcy Sawanny,  jak bardzo ich wynik może zależeć od metody głosowania i jak niezwykle trudno wybrać metodę najlepszą.

      Uczniowie przyjrzeli się też wyborom w innych krajach - wyborom prezydenckim w USA. Przekonali się, jak bardzo można wpłynąć na wynik wyborów, jedynie sprawnie ustalając granice okręgów wyborczych.

       

    • MiNI Akademia Matematyki
     • MiNI Akademia Matematyki

     • Zainteresowanie uczniowie klas matematycznych biorą udział w cyklu wykładów oraz warsztatów organizowanych przez Politechnikę Warszawską w ramach MiNI Akademii Matematyki. Za nami już dwa spotkania. Oto ich tematyka:

      dr Paweł Wójcicki, Funkcje kwadratowe, wykładnicze i logarytmiczne w praktycznym użyciu.
      dr Leszek Sidz, Zadania geometryczne na minimum i maksimum.

      Oto opinie uczniów dotyczące zajęć:

      „Zajęcia z Mini Akademi bardzo mi się podobały moja ulubiona cześć wykładu to ta , w której dowiedziałam się jak przekształca się wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej do postaci kanonicznej uświadomiło mi to fakt, że w matematyce wszytko z siebie wynika. Bardzo podobała mi się również część warsztatowa na której zrobiliśmy ciekawe zadania związane z funkcją kwadratową oraz zadania, które pokazywały funkcję logarytmów w czasach w których nie korzystano jeszcze z kalkulatorów ( użycie logarytmów do mnożenia dużych cyfr).”

       

      Uczestniczyłam dzisiaj w wykładzie , a także warsztatach MiNi Akademii Matematyki. Podobało mi się w jaki sposób były prowadzone zajęcia, a mianowicie obaj Panowie wszystko super omówili. Zrozumienie materiału bardzo ułatwiło mi to, że większości rzeczy było zapisywane na tablicy. Była mowa o funkcjach kwadratowych, wykładniczych, o zastosowaniach ich, a także o prawach logarytmów. Do każdych z zagadnień rozwiązywane były zadania. Nie należały one do najprostszych i nie potrafiłabym ich sama wykonać, ale Pan starał się przedstawić nam rozwiązanie w jak najprostszy sposób. Podsumowując zajęcia były prowadzone w przyjemnej atmosferze, a materiały mogą nam się przydać w przyszłości.”

       

      „Na dzisiejszych zajęciach MiNi Akademii Matematyki bardzo spodobał mi się sposób prowadzenia zajęć, wszystko zostało przez Panów bardzo dobrze wytłumaczone.
      Spodobało mi się również w zajęciach to że w każdej chwili mogłam zapytać się Panów o dodatkowe powtórzenie oraz wytłumaczenie zagadnień.
      Na zajęciach mogliśmy nauczyć się o funkcjach kwadratowych, logarytmicznych, wykładniczych. Wiedza z zajęć napewno mi się przyda. Podsumowując, zajęcia bardzo mi się spodobały.”

    • Tydzień Kultury i Języka Polskiego
     • Tydzień Kultury i Języka Polskiego

     • Tradycją naszej szkoły stał się Tydzień Kultury i Języka Polskiego. W tym roku odbędzie się on w dniach 22-26 marca. Wykłady i spotkania z naszymi niezwykłymi gośćmi będą prowadzone on-line, na Platformie Teams.

      W tym roku swoją obecnością zaszczycą nas niezwykłe osobistości takie jak: 

      prof. dr hab. Andrzej Stanisław Kowalczyk to historyk literatury, edytor, nauczyciel akademicki UW i Uniwersytetu w Amsterdamie. Członek rad programowych Muzeum Literatury oraz Stowarzyszenia Pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Pan Profesor uczył też młode pokolenie polonistek z naszej Szkoły;

      Karol Jasiński to młody aktor, Ukończył krakowską PWST oraz studium wokalno - muzyczne w Gdyni. Występuje w wielu teatrach oraz teatrach muzycznych. Można Go również zobaczyć w serialach telewizyjnych;

      Krzysztof Varga, pisarz, eseista, dziennikarz. Długo związany z GW, obecnie pisze dla Newsweeka. Trzykrotnie nominowany do Literackiej Nagrody Nike. Z wykształcenia polonista. Jego najbardziej znane utwory to: Tequila, Nagrobek z lastryko, Dziennik hipopotama;

      Renata Dobrowolska - Kryczek, aktorka, aktorka dubbingowa, lektorka i prezenterka telewizyjna. Podkładała głos w wielu produkcjach filmowych, m.in.: Wiek niewinności, Wieczna miłość, Świąteczna gorączka, Uwolnić orkę;

      Ryszard Pasternak to historyk, podróżnik, znawca historii Warszawy oraz pasjonat historii szkoły Konopczyńskiego i jej Wychowanków, m. in. Stefana Starzyńskiego, Jana Lechonia, Cichociemnych, emerytowany nauczyciel naszej Szkoły;

      dr hab. Katarzyna Kłosińska, językoznawczyni, doktor habilitowany nauk humanistycznych, wykładowczyni UW, popularyzatorka kultury języka polskiego, dziennikarka radiowa, związana z Trójką, obecnie z Radiem 357. Od 2019 roku Przewodnicząca Rady Języka Polskiego;

      Jakub Strzyczkowski to kultowy dziennikarz radiowej Trójki, dziennikarz telewizyjny, z wykształcenia prawnik. Obecnie związany z Radiem 357. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, otrzymał tytuł Mistrza Mowy Polskiej. Często prowadzi audycje radiowe w duecie z panią dr hab. Katarzyną Kłosińską.

      Mamy nadzieję, że spotkania z wybitnymi ludźmi zachwycą naszych uczniów i zachęcą do nauki, działania i realizacji własnych planów.

    • Witamy!

    • Zespół Szkół Nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego

    • Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

     Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.

     Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. Quisque sit amet est et sapien ullamcorper pharetra.

     Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.