• Rada Rodziców oprócz swojej przewidzianej prawnie roli konsultacyjnej dla Dyrekcji szkoły zajmuje się również wspieraniem rozmaitych inicjatyw organizowanych w szkole i na rzecz uczniów naszej szkoły. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców lub darowizn. Fundusze przeznaczane są na pomoc finansową dla naszych uczniów, taką jak finansowanie przedsięwzięć organizowanych przez naszą młodzież, finansowanie zakupu książek lub wyposażenia szkoły itp.

      

     Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022: 

      

     Przewodnicząca: Elżbieta Przybyłek

     Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Myszczyszyn

     Skarbnik: Aleksandra Grzejszczak

     Sekretarz: Beata Strzelczyk

     Członek: Dariusz Gajewski

      

     Kontakt:

      

     Komisja Rewizyjna:

     Przewodniczący:
     Zastępca Przewodniczącego:
     Członek Komisji:

      

     Wpłat prosimy dokonywać tytułem: darowizna na cele statutowe (imię i nazwisko dziecka, klasa).

     Nr konta Rady Rodziców:

     47 1500 1126 1211 2010 6130 0000

      

     REGULAMIN RADY RODZICÓW - ZS NR 22

     ZS22_Regulamin_Rady_Rodzicow.pdf