• Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

  • UWAGA: w czasie ograniczeń spowodowanych pandemią spotkania z rodzicami  i dni otwarte odbywają się online według ustalonego harmonogramu. 

   data

   rodzaj zebrania

   9.09.2020r.

   17.00 Spotkanie Dyrekcji z rodzicami klas I

   17.30 zebranie wychowawców z rodzicami klas I i II

   23.09.2020r.

   17.00 Spotkanie Dyrekcji z rodzicami klas III i IV

   17.30 zebranie wychowawców z rodzicami klas III i IV

   18.30 Rada Rodziców

   28.10.2020r.

   17.30 zebranie wychowawców z rodzicami

   18.00 dzień otwarty

   9.12.2020r.

   17.30 zebranie wychowawców z rodzicami

   18.00 dzień otwarty

   13.01.2020r.

   18.30 Rada Rodziców

   24.03.2021r.

   17.00 spotkanie Dyrekcji z rodzicami klas III i IV 17.30 zebranie wychowawców z rodzicami

   18.00 dzień otwarty

   28.04.2021r.

   17.30 zebranie wychowawców z rodzicami

   18.00 dzień otwarty

   9.06.2021r.

   17.30 spotkanie z rodzicami

   18.00 dzień otwarty

   18.30 Rada Rodziców