• Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022

  • UWAGA: w czasie ograniczeń spowodowanych pandemią spotkania z rodzicami  i dni otwarte odbywają się online według ustalonego harmonogramu. 

   ZEBRANIA Z RODZICAMI

   8 września 2021r.

   17.00 Spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas I.

   17.30 Spotkanie wychowawców z rodzicami klas I i II. 

   15 września 2021r.

   17.00 Spotkanie Dyrekcji z rodzicami klas maturalnych (3GA. 3GB, 3GC, 3GD)

   17.20 Spotkanie Dyrekcji z rodzicami klas maturalnych

   (3GE, 3GF, 4T)

   17.30 spotkanie wychowawców z rodzicami klas III i IV.

   18.00 Rada Rodziców

   27 października 2021r.

   17.30 Zebranie z rodzicami online.

   18.00 Dzień otwarty online.

   20.00 Zebranie Rady Rodziców - Online

   15 grudnia 2021r.

   17.30 Zebranie z rodzicami online

   18.00 Dzień otwarty online

   12 stycznia 2022r.

   18.00 Rada Rodziców – podsumowanie pierwszego półrocza

   20 kwietnia 2022r.

   17.00 Spotkanie Dyrekcji z rodzicami klasami maturalnych

   17.30 Zebranie z rodzicami

   18.00 Dzień otwarty

   8 czerwca 2022r.

   17.30 Spotkanie rodziców z wychowawcami

   18.00 Dzień otwarty