•  

     Tytuł projektu:

     "Klucz do potęgi"

      

     Dane projektu:

     Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu

     Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna

     Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

     Okres realizacji projektu: 01.10.2017 – 30.10.2019

      

     Wartość projektu: 704 726,25 zł.

     Kwota dofinansowania: 669 349,25 zł.

      

      

     Cel główny: rozwijanie u uczniów Zespołu Szkół nr 22 oraz Szkoły Podstawowej nr 48 
     w Warszawie kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 459 uczniów, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 85 nauczycieli oraz tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu TIK.

      

     Grupa docelowa: 459 uczniów (279 dziewcząt, 180 chłopców) i 85 nauczycieli (71 kobiet, 14 mężczyzn) Zespołu Szkół nr 22 oraz Szkoły Podstawowej nr 48 w Warszawie.

      

     Wybrane działania realizowane w projekcie:

     • zajęcia informatyczne: bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, robotyka, MS Excel 
      w biznesie;
     • zajęcia matematyczne np. koło zainteresowań matematyką, wyrównawcze z matematyki;
     • zajęcia rozwijające postawy innowacyjności i kreatywności, umiejętność pracy 
      w grupie w tym rozwijanie uzdolnień przedsiębiorczych;
     • zajęcia rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych np. przyrodnicze prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia wyrównawcze z chemii, geografii, chemia i biologia w doświadczeniach.
     • zajęcia językowe np.: język angielski, język hiszpański, język niemiecki zawodowy, język francuski.
     • szkolenia dla nauczycieli np.:
      • TIK w szkole - wykorzystanie narzędzi TIK w prowadzeniu zajęć;
      • Prezentacja PREZI – kurs podstawowy i zaawansowany;
      • Kurs montażu filmowego;
      • Nauczanie metodą eksperymentu.

      

     Zakupy realizowane w projekcie m.in:

     • 41 Laptopów wraz z oprogramowaniem,
     • 4 projektory multimedialne,
     • 3 zestawy interaktywne (tablica interaktywna + projektor multimedialny) wraz z oprogramowaniem do tablic interaktywnych,
     • 10 zestawów klocków do robotyki: Lego WeDo i Lego Mindstroms ev3,
     • 2 kamery i aparat fotograficzny,
     • Dygestorium laboratoryjne,
     • Wizualizer,
     • Mikroskop z kamerą,
     • Pomoce dydaktyczne i wyposażenie sali przyrodniczej m.in.: zestaw do klasyfikacji skał i minerałów, zestaw do badania powietrza w walizce terenowej, walizka Eko – badacza Ekolabbox, stacja meteorologiczna, zestaw skał i minerałów, zestaw ekologiczny do badania wody,
     • Gry planszowe dla uczniów rozwijające kompetencje matematyczne oraz postawy niezbędne na rynku pracy tj. kreatywność, przedsiębiorczość, umiejętność pracy zespołowej,
     • Zakup podręczników i słowników na zajęcia językowe.

      

     Wartość zakupów zaplanowanych dla szkół w projekcie to 171 210,00 zł.