• DYREKTOR SZKOŁY

    Paweł Dziuban

     

    WICEDYREKTOR SZKOŁY

    Małgorzata Staryńszczak

     

    KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

    Paulina Dymińska