• Rekrutacja

   • REKRUTACJA - SKŁADANIE WNIOSKÓW

    Uprzejmie prosimy o przesyłanie wniosków drogą elektroniczną na

    adres: rekrutacja.zs22@konopczynski.com

    W szkole odbywają się egzaminy maturalne do 24 czerwca 2020 r.