• Szkolny Festiwal Kultury " Emilian "

    • Szkolny Festiwal Kultury " Emilian " odbędzie się w czerwcu 2021 r.

     Uczniowie Zespołu Szkół nr 22 biorą udział w następujących kategoriach:

     I Kategoria - dla klas I, II i 3 T ( obowiązkowo - do wyboru 1kategoria z poniższych ):

     1.Teatr

     2.Kabaret

     3.Film

     UWAGA! Scenariusze przedstawień, scenek kabaretowych i filmów, należy oddać do końca stycznia 2021 r. - do Pani Dyrektor Małgorzaty Staryńszczak i Pani prof. Ewy Edyty Zdziery ( 2 wydrukowane kopie ).

     II Kategoria - indywidualna:

     1. Fotografia

     2. Wiersz 

     Klasy ubiegają się o Statuetkę Emiliana, nagrody pieniężne oraz rzeczowe ufundowane przez Dyrekcję i Radę Rodziców Zespołu Szkółnr 22. Przewidziana jest także szczególna nagroda - Grand Prix Festiwalu Kultury Emilian 2021 - za wyjątkowe dokonania, osobowość, działanie, wartości etc. 

     Wszystkich młodych artystów, którzy chcą omówić swojąkoncepcję, pomysły czy tematy wybranych tekstów kultury, zapraszam do sali 305, w każdy czwartek, godzina 14.30.