• Liceum

     • Obecnie w naszym liceum uczy się 564 uczniów. Starsze klasy to uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum, klasy drugie obejmują dwa roczniki - po egzaminie gimnazjalnym i ósmoklasisty, obecne klasy pierwsze to uczniowie, którzy ukończyli szkoły podstawowe. Uczniowie uczą się zgodnie z czterema profilami:

      - matematyczno-fizyczny z językiem angielskim i niemieckim, 

      - matematyczno-geograficzny z językiem angielskim i niemieckim

      - humanistyczny z językiem angielskim i hiszpańskim

      - biologiczno-chemiczny z językiem angielskim i hiszpańskim