• TERMINY PRAKTYK UCZNIOWSKICH:

   • KLASA II 3-14 MAJA 2021

    KLASA III 3-28 MAJA 2021


    TERMIN POWIADOMIENIA KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO O SAMODZIELNYM ZNALEZIENIU FIRMY, W KTÓREJ UCZEŃ BĘDZIE ODBYWAĆ  PRAKTYKI MIJA 5 MARCA.

    UMOWA ORAZ DZIENNIK PRAKTYK ZOSTANIE PRZEKAZANA W SZKOLE