• Przewodnicząca:

    Zuzanna Grad 3pc

    Zastępca:

    Jan Pachucki 3gc