• Przewodnicząca:

    Zuzanna Grad 2pc

    Zastępca:

    Jan Pachucki 2 gc