• Szkolny koordynator ds. doradztwa zawodowego:

    Szkolny doradca zawodowy: Urszula Ostaszewska 

    Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 1 w Warszawie: 

    Konsultacje indywidualne/grupowe z doradcą zawodowym panią Ewą Rostańską - Ciach w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 8.55-12.30. 

     

    Zapisy na konsultacje u pani Urszuli Ostaszewskiej – szkolnego doradcy zawodowego

     


    Doradca zawodowy współpracujący ze Szkołą

    z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1

    w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18a

    Pani Ewa Rostańska-Ciach

    przyjmuje w Poradni w następujące dni: 

    Poniedziałek

    14.00 - 19.00

    Wtorek

    8.30 - 12.30

    Środa

    9.00 - 12.00

    Czwartek

    9.00 - 13.00

    Piątek

    14.00 - 18.00

    Sobota

     

     Termin wizyty umawia się telefonicznie

    w sekretariacie Poradni: 22 826 99 86

     

    Adres strony Poradni: http://www.ppp1.waw.pl 

     


    Przydatne pliki:

    Program_realizacji_doradztwa_zawodowego_uwzgledniajacy_WSDZ_Konopczynski_2020_21.pdf

    WEWNaTRZSZKOLNY_SYSTEM_DORADZTWA_ZAWODOWEGO_Konopczynski_2020_21.pdf