• Profile klas

   • OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2022/2023

     

    LXXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILIANA KONOPCZYŃSKIEGO

    SOLIDNA EDUKACJA W MIŁEJ ATMOSFERZE

     

    Klasa 1a

    Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, fizyka

    Drugi język: język niemiecki (od podstaw i kontynuacja)

    Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, fizyka

     

    Klasa 1b

    Przedmioty rozszerzone: język angielski, matematyka, geografia

    Drugi język: język niemiecki (od podstaw i kontynuacja)

    Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia

     

    Klasa 1c

    Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

    Drugi język: język hiszpański (od podstaw i kontynuacja)

    Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie

     

    Klasa 1d

    Przedmioty rozszerzone:  biologia, chemia, matematyka

    Drugi język: język hiszpański (od podstaw i kontynuacja)

    Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, biologia, chemia

     

    Klasa 1e

    Przedmioty rozszerzone: język hiszpański, język angielski, język polski

    Drugi język: język angielski/hiszpański (od podstaw i kontynuacja)

    Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia


    Klasa 1f

    Przedmioty rozszerzone: matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia

    Drugi język: język angielski/hiszpański (od podstaw i kontynuacja)

    Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia


    Klasa 1g

    Przedmioty rozszerzone: język angielski, język niemiecki, język polski

    Drugi język: język angielski/niemiecki (od podstaw i kontynuacja)

    Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia


    Wyniki rekrutacji 2021/2022:

    klasa 1a  (mat-fiz-ang)   155,9 pkt

    klasa 1b  (mat-geo-ang)   158,49pkt
    klasa 1c  (j.pol-his-wos)   153,4 pkt
    klasa 1 d  (biol- chem-mat)  156,1 pkt
    klasa 1e (j.pol-j.hiszp-j.ang)   154,9 pkt

     

     

     

    Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 1 w Warszawie

    Zawód przyszłości
    TECHNIK ELEKTRONIK

      
    Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka
    Języki obce: angielski, niemiecki
    Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka
    Kwalifikacje zawodowe:
    ELM.02. Montaż oraz instalacja układów i urządzeń elektronicznych
    ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych

     

     

     

    Profile klas LXXXIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. EMILIANA KONOPCZYŃSKIEGO

    ulotka_lo(1).pdf

    Profile klas Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 1 w Warszawie

    ulotka_tech.pdf