• Pomoc psychologa i pedagoga

    • Uczniowie, rodzice i pracownicy naszej szkoły mogą skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej


     PSYCHOLOG SZKOLNY

     MAŁGORZATA LIBMAN-SOKOŁOWSKA

     Poniedziałek 9:00 – 14:00

     Wtorek 9:00 – 12:30

     Środa 13:00 – 18:00

     Czwartek 10:30 – 14:00

     Piątek 9:00 – 14:00


     PEDAGOG SZKOLNY

     MARIUSZ OBIJALSKI

     Poniedziałek 8:00 – 13:00

     Wtorek 12:30 – 17:30

     Środa 12:30 – 17:30

     Czwartek 8:00 – 12:00

     Piątek 8:00 – 12:00

      

      

     Bezpłatna pomoc w trudnych sytuacjach - 

     instytucje zewnętrzne

      

     Bezpośrednie zagrożenie życia

           tel. 112

      

     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

           badania i konsultacje psychologiczne dla uczniów naszej szkoły, doradztwo zawodowe, poradnictwo dla rodziców

     ul. Złota 9 lokal 3

     00-019 Warszawa

     tel. (22) 826-99-86

     https://ppp1.waw.pl/

      

     Informacja o telefonach zaufania dla dzieci, młodzieży i dorosłych

     https://warszawa19115.pl/-/telefony-zaufania-przydatne-infolinie

      

     Wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

     Osrodki_pomocy_rodzinie.pdf

     Pomoc psychologiczna i psychoterapia dla dzieci i młodzieży

      bezplatna_pomoc_psychologiczna.pdf

     Ośrodki Pomocy Społecznej

     pomoc materialna, psychologiczna, prawna

     Osrodki_pomocy_spolecznej.pdf