• WYNIKI KONKURSU POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ "Z POLSZCZYZNĄ ZA PAN BRAT"
     • WYNIKI KONKURSU POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ "Z POLSZCZYZNĄ ZA PAN BRAT"

     •  

      W szkolnym Konkursie Poprawności Językowej "Z polszczyzną za pan brat" wzięło udział ponad 100 uczniów z klas I Liceum. Konkurs odbył się w formie testu udostępnionego online w aplikacji Microsoft Forms. Na udzielenie odpowiedzi na 50 pytań uczniowie mieli 25 minut. Pytania sprawdzały wiedzę i umiejętności z zakresu kultury języka, frazeologii, składni, interpunkcji i ortografii.

      Najlepsze wyniki uzyskali:

      I miejsce Monika Włodarczyk klasa Id

      II miejsce Wiktoria Wyszyńska  klasa Ib

      III miejsce Julia Birkos klasa Id

      Wyróżnienia:

      Lidia Koc Klasa Id

      Szymon Knap  klasa Ib

      Nikola Rosłaniec  klasa Ib

      Gratulujemy! Organizatorzy Konkursu.

     • Regulamin szkolnego konkursu poprawności językowej

     •  

      Regulamin Szkolnego Konkursu Poprawności Językowej

      „Z polszczyzną za pan brat"

       

       

      Organizatorzy Konkursu pragną przyczynić się do rozbudzenia zainteresowania młodzieży językiem ojczystym oraz zachęcić do posługiwania się poprawną polszczyzną na co dzień.

       

      Cele konkursu:

       

      1. Głównym celem konkursu jest umożliwienie uczniom zaprezentowania swoich umiejętności językowych oraz motywowanie ich do samodzielnej pracy w tym zakresie.
      2. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień językowych uczniów.
      3. Doskonalenie świadomego i celowego posługiwania się poprawną polszczyzną poprzez odpowiedni dobór form wypowiedzi i środków językowych.
      4. Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania, gromadzenia i porządkowania informacji z różnych źródeł.
      5. Ćwiczenie umiejętności uważnego czytania poleceń.

       

      Opis konkursu

       

      • Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas I LO.
      • Konkurs jest jednoetapowy. 
      • Uczniowie będą rywalizować ze sobą, rozwiązując test sprawdzający wiadomości z zakresu kultury języka, ortografii i interpunkcji.
      • Zadania mają charakter zamknięty.
      • Czas pisania testu: 25 minut.
      • W przypadku uzyskania przez uczniów wielu identycznych wyników Organizator zastrzega sobie prawo do zorganizowania dogrywki w podobnej formie.
      • W przypadku uzyskania dwóch lub trzech identycznych wyników brany będzie pod uwagę czas wykonania testu.

       

      Przebieg konkursu:

       

       

      Nagrody:

       

      • Uczestnicy Konkursu, którzy uzyskają trzy najlepsze wyniki - otrzymają nagrody i dyplomy z wyszczególnieniem zajętych miejsc.
      • Zdobywca I miejsca otrzyma cząstkową ocenę celującą z języka polskiego, dyplom oraz nagrodę książkową.
      • Laureaci II i III miejsca otrzymają cząstkowe oceny celujące z języka polskiego i upominki.
      • Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w czerwcu 2021r.

       

      Zakres treści:

       

      Zagadnienia poprawnościowe opracowano zgodnie z następującymi pozycjami:

      - Polszczyzna płata nam figle, Poradnik językowy dla każdego, pod red. Jerzego Podrackiego, Wydawnictwo MEDIUM, Warszawa 1993.

      Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN. Redaktor naukowy prof. Andrzej Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

      Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Opracowanie zasad pisowni i interpunkcji polskiej prof. Edward Polański. Redaktor naukowy prof. Edward Polański, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

      Język polski. Poradnik prof. Markowskiego. Problemy językowe i gramatyczne współczesnego Polaka, Wydawnictwo Langenscheidt, Warszawa.

       

      Zachęcamy do przypomnienia zasad ortograficznych, interpunkcyjnych oraz szeroko pojętej kultury języka.

      Przygotowując się do konkursu warto skorzystać z poniższych adresów stron internetowych:

       

      sjp.pwn.pl/poradnia

      sjp.pwn.pl/

      poradnia-jezykowa.uni.lodz.pl/

      www.wsjp.pl/

      gramatyki.uw.edu.pl/

      polszczyzna.pl/

      -nadwyraz.com/blog/blog-ubierz-sie-w-slowa/100-najczesciej-popelnianych-bledow-jezykowych-w-internecie-oficjalny-raport-ranking

       

      Postanowienia końcowe:

       

      1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

      2. Przystępując do Konkursu uczestnik potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin i opisane w nim warunki uczestnictwa.

      3. Uczestnik Konkursu poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu związanym z realizacją Konkursu i sposobem ogłaszania wyników.

      4. W kwestiach spornych oraz innych nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decydujący głos ma Komisja Konkursowa.

      5. Organizator Konkursu ma prawo modyfikacji Regulaminu. W takim przypadku wszelkie zmiany zostają podane do wiadomości uczestników Konkursu poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Szkoły. 

       

      Serdecznie zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia!

      Nauczycielki języka polskiego

       

    • Noc geografii
     • Noc geografii

     • 23 kwietnia w godz. 16.00-21.30 na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się Noc Geografii – wydarzenie popularnonaukowe skierowane do nauczycieli i uczniów w różnym wieku.

      Tej nocy wraz z prelegentami odbędziemy podróże dalekie i bliskie – do Arktyki, Bytomia czy na... dach sosnowieckiej Żylety – czyli najwyższego budynku akademickiego w Polsce.

      Będziemy mówić o dronach, balonach, radarach, skaningu, GIS-ie, kartografii, dendrochronologii, badaniu krajobrazu i monitorowaniu pandemii, czyli o tym czym zajmują się dzisiaj geografowie.

      Udział w wydarzeniu nie wymaga rejestracji. Całość będzie tłumaczona na polski język migowy.

      Transmisja z wydarzenia będzie prowadzona na fanpage'u Wydziału Nauk Przyrodniczych UŚ na Facebooku oraz kanale Uniwersytetu Śląskiego na YouTube.

      Szczegóły znajdują się:

      na stronie wydarzenia Noc Geografii na Facebooku: https://fb.me/e/6O60LAlzB

      na stronie Wydziału: https://us.edu.pl/wydzial/wnp/event/noc-geografii/

      Organizatorem wydarzenia jest Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ.

      Kontakt: nocgeografii@us.edu.pl

      Wydarzeniem towarzyszącym Nocy Geografii jest VI Wieczór z geografią przed maturą, który odbędzie się 22 kwietnia br., w godz 15.15-20.30.

      Zachęcamy do skorzystania :)

    • Światowy Dzień Ziemi
     • Światowy Dzień Ziemi

     • 22 kwietnia, w Światowy Dzień Ziemi, zapraszamy uczniów do udziału w webinarium na temat zmian klimatu oraz działań na rzecz ochrony klimatu.To już drugie z serii spotkań Lekcje z Klimatem organizowanych przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z naukowcami Uniwersytetu Warszawskiego.

      Kiedy premiera? czwartek, 22/04 o godz. 12:00

      Gdzie? Webinarium dostępne będzie na stronie www.lekcjezklimatem.pl

      Nagrania z wydarzenia będą dostępne na stronie również po jego premierze.

      Kto wykłada? Swoją wiedzą podzielą się pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, współautorki publikacji „Klimatyczne ABC”, a także rówieśnicy uczniów - przedstawiciele Młodzieżowej Rady Klimatycznej przy Ministrze Klimatu i Środowiska. 

      Dr Magdalena Budziszewska – psycholożka, pracowniczka Wydziału Psychologii UW. Naukowo zajmuje się analizą narracji, metodami jakościowymi w psychologii, emocjami, tożsamością i rozwojem w biegu życia. Prowadzi badania nad stresem, lękiem i depresją klimatyczną oraz psychologią działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska naturalnego. Miłośniczka gór i wszystkiego dzikiego.

      Dr Aleksandra Kardaś – fizyczka atmosfery, redaktorka serwisu „Nauka o klimacie” i współautorka książki pod tym samym tytułem. Pracuje na Wydziale Fizyki UW. Zawodowo zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat pogody i klimatu. Interesuje ją rozprzestrzenianie się informacji i dezinformacji.

      Uczniowie będą mieli także możliwość udziału w wirtualnych warsztatach kulinarnych, zwracających uwagę na problem marnowania żywności oraz warsztatach „ubraniowych”, zwracających uwagę na kwestie odpowiedzialnej mody. W trakcie tych warsztatów podpowiemy proekologiczne rozwiązania do wdrożenia w codziennym życiu. Zapraszamy uczniów do udziału w wydarzeniu!

      Ministerstwo Klimatu i Środowiska

      Lekcje z klimatem - twórzmy je wspólnie!

    • Akcja Żonkile
     • Akcja Żonkile

     • W 1940 roku prawie pół miliona Żydów z Warszawy i okolic Niemcy zamknęli w otoczonym murem getcie. Tam umierali wskutek głodu, chorób, niewolniczej pracy i egzekucji. Dwa lata później Niemcy rozpoczęli akcję likwidacji, a 19 kwietnia 1943 roku dwa tysiące żołnierzy wkroczyło do getta. Nie spodziewali się, że napotkają opór ze strony kilkuset młodych ludzi, którzy stanęli do walki. Powstanie trwało miesiąc, ale bohaterstwo i odwaga uczestników podziwiane są do dziś.Uczniowie Zespołu Szkół nr 22 co roku angażują się w działania Akcji Żonkile. W tym roku wybrani uczniowie klas humanistycznych będą mieli możliwość spotkania online z Panią Yael Pekin - Panią psycholog, która jako dziecko wyjechała wraz z rodziną z Katowic do Izraela, a w codziennej pracy zajmuje się osobami, które przeżyły Holocaust. Dodatkowo nauczyciele języka polskiego w wybranych klasach poprowadzą lekcje dotyczące powstania w getcie warszawskim na podstawie materiałów z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

    • Ogarnij gegrę!
     • Ogarnij gegrę!

     • Ahoj!

      — zdajesz geografię na maturze?

      — chcesz powtórzyć cały materiał z geografii w tydzień?

      — chcesz poczuć atmosferę studiów jeszcze przed ich rozpoczęciem?

      Jeżeli na wszystkie pytania możesz odpowiedzieć twierdząco, to ta inicjatywa jest właśnie dla Ciebie!

      Samorząd Studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego (ZSS WGiSR UW) we współpracy z Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW specjalnie dla maturzystów zdających geografię organizuje akcję „Ogarnij Gegrę!”.

      Będzie to kompleksowy, wieczorny cykl wykładów powtarzający wszystkie najważniejsze zagadnienia, które mogą pojawić się na majowym egzaminie dojrzałości. Wykłady będą prowadzone przez grupę jednych z najlepszych pracowników dydaktycznych WGiSR.

      DARMOWA powtórka odbędzie się w tym roku w formie zdalnej w dniach 19-23 kwietnia (poniedziałek-piątek) w godzinach popołudniowo-wieczornych.

      Informacje o rejestracji już wkrótce!

      Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości - polecamy kontakt przez fanpage Ogarnij Gegrę oraz e-mail: ogarnij.gegre@samorzad.uw.edu.pl

      Przedstawicieli mediów zapraszamy do kontaktu mailowego z Przewodniczącą RSS WGiSR UW: iga.ajdacka@samorzad.uw.edu.plP.S.

      Pamiętajcie, że wydarzenie organizują zwykli studenci, którzy poświęcają dla Was za darmo swój wolny czas. Miejcie dla nas odrobinę wyrozumiałości jeśli "coś się zepsuło".

    • DRZWI OTWARTE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
     • DRZWI OTWARTE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

     • Wydarzenie to będzie miało miejsce już 17 kwietnia 2021 roku (sobota) o godz. 10.00 online na Facebook Live, za darmo.

      Przedmioty ścisłe to coś, co sprawia, że serca biją Wam szybciej? Macie głowy pełne nie tylko wiedzy, ale też pomysłów na konstrukcje, eksperymenty i badania? Dobrze się składa! Na Politechnice Warszawskiej czekamy właśnie na takich kandydatów jak Wy. Chociaż w tym roku nie możemy Was zaprosić do odwiedzenia kampusu PW, to za nic nie przegapimy okazji do spotkania – nawet jeśli musi się odbyć wirtualnie. Co dla Was przygotowaliśmy?

      - Kilka cennych porad dotyczących tego, jak ugryźć maturę i wykorzystać zdobywaną przez lata wiedzę.

      - Przewodnik po zasadach rekrutacji na studia.

      - Spotkania z Samorządem Studentów PW, Radą Kół Naukowych i przedstawicielami tych kół, którzy pokażą Wam, jak wygląda życie studenta po godzinach.

      - Studenckie i doktoranckie przemyślenia na temat PW…

      - …a także wspomnienia absolwentów naszej uczelni, które pozwolą Wam spojrzeć na studia z nowej perspektywy.

      Last but not least – rozmowy na platformie MS Teams ze studentami, przedstawicielami wydziałów, Biurem ds. Przyjęć na Studia i innymi ludźmi tworzącymi społeczność PW. (szczegóły wkrótce)

      Zapraszamy!

    • Ankieta
     • Ankieta

     • Drodzy Ósmoklasiści, Rodzice Ósmoklasistów, bardzo się cieszymy, że już wkrótce będziemy mogli zobaczyć się z Wami podczas Wirtualnego Dnia Otwartego w gronie Dyrekcji, Nauczycieli - przyszłych wychowawców klas, Specjalistów i innych Pracowników Zespołu Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego. Starannie przygotowujemy się do tego spotkania. Prosimy, poświęćcie kilka minut i wypełnijcie naszą krótką ankietę (2 pytania). Do zobaczenia 14 kwietnia 2021 r. o godz. 17.30.

     • Witamy!

     • Zespół Szkół Nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego

     • Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

      Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo.

      Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum tortor quam, feugiat vitae, ultricies eget, tempor sit amet, ante. Donec eu libero sit amet quam egestas semper. Aenean ultricies mi vitae est. Mauris placerat eleifend leo. Quisque sit amet est et sapien ullamcorper pharetra.

      Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.