• Projekt Unijny - Szkoła Badaczy

     • Wsparcie projektu skierowane zostanie do 1721 uczniów śródmiejskich szkół w tym do Zespołu Szkół nr 22.Celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych, tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.W ramach projektu uczniowie będą mieli okazję wziąć udział m.in. w zajęciach rozwijających z języka angielskiego,  niemieckiego, matematyki czy przedsiębiorczości. Zaplanowane w projekcie działania służyć będą kształtowaniu u uczniów umiejętności przydatnych i ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy. Projekt koncentruje się także na rozwoju postaw aktualnie oczekiwanych przez pracodawców tj. przedsiębiorczości, umiejętności pracy zespołowej, kreatywności oraz innowacyjności.Wsparcie unijne umożliwi także zakup wyposażenia sal w laptopy, tablety, tablice multimedialne, projektory, książki,filmy czy gry dydaktyczne. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2020 roku.

      Szczegółowe informacje i regulamin prjektu znajdą Państwo w zakładce Projekty Unijne na naszej stronie. W plikach szkoły W dzienniku elektronicznym LIbrus znajduje się aktualny harmonogram wszystkich zajęć realizowanych w Liceum oraz Technikum.

     • Szkoła na medal i nominacja na Nauczyciela Roku

     • Jury pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego, wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, na posiedzeniu 21 września 2019 r. w redakcji Głosu Nauczycielskiego, po rozpatrzeniu wniosków kandydatów zgłoszonych do udziału w Konkursie, wybrało “Złotą Trzynastkę” w Konkursie Nauczyciel Roku 2019. Spośród nich został wybrany ks. Damian Wyżkiewicz CM, nasz nauczyciel religii. Ks. Damian jest katechetą w naszej szkole od 2015 roku. Jest magistrem teologii oraz zdobył licencjat z filozofii na UJ. Oprócz tego jest kapelanem warszawskich wspólnot osób niepełnosprawnych "Wiary i Światła". Jest doktorantem na Polskiej Akademii Nauk. Pisze pracę z filozofii niepełnosprawności. Jest jedynym katechetą w szkole. Uczy religii wszystkie klasy liceum i technikum po 1 godzinie tygodniowo. Oprócz godzin religii prowadzi dodatkowo zajęcia z filozofii, łaciny i muzyki. Przygotowuje uczniów do matury i olimpiady z filozofii. W swoich lekcjach łączy tematy religijne z filozofią, psychologią, etyką i muzyką. W tym roku szkolnym zainaugurował pierwszy w Polsce szkolny klub dyskusyjny „Więzi”. 

      Konkurs na Nauczyciela Roku to jedna z najważniejszych nagród w środowisku nauczycielskim. Organizowany jest po raz 18. przez Głos Nauczycielski i Ministerstwo Edukacji Narodowej (od 2002). Nie jest to plebiscyt. Wyboru dokonuje jury, złożone z przedstawicieli MEN, Głosu Nauczycielskiego oraz ekspertów oświaty na podstawie oceny dorobku danego nauczyciela. 8 października br. na Zamku Królewskim odbędzie się uroczysta gala, podczas której nominowani i szkoły otrzymają nagrody. Spośród trzynastki zostanie wybrana najlepsza trójka, w tym Nauczyciel Roku 2019. Zwycięzca otrzymuje nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, wszyscy – nagrody rzeczowe od sponsorów. Szkoła nominowanego otrzymuje prestiżowy certyfikat "Szkoła na medal".

     • Kim jest dziennikarz? - Pierwsze spotkanie z gościem specjalnym! SKD Więź

     • Zapraszamy na pierwsze spotkanie szkolnego klubu dyskusyjnego "Więź"!

      Poniedziałek, 23.09, godz. 14.40-16.20 w auli szkolnej

      Pierwszym gościem będzie Cezary Gawryś - redaktor naczelny "Więzi" w latach 1995-2001, który opowie, jak się tworzy artykuły i opowie o rzemiośle dziennikarza, o środowisku dziennikarskim; co to znaczy współpracować z redakcją, tworzyć więzi między redakcją a społeczeństwem.

      Cezary Gawryś - ur. 1947, dziennikarz, publicysta, filozof, teolog, terapeuta. Pracował jako sekretarz redakcji i reportażysta w tygodniku w "Literatura” (1972–1976), następnie od 1976 w miesięczniku WIĘŹ, najpierw u boku Tadeusza Mazowieckiego, z czasem jako redaktor naczelny (1995–2001). Przez dwa lata był katechetą w warszawskim liceum im. Roberta Schumana. Obecnie jest redaktorem w Wydawnictwie WIĘŹ. Wydał zbiory reportaży: „Ścieżki ocalenia”, „Ten Trzeci”, a także (z Katarzyną Jabłońską) trzy książki zbiorowe: „Męską rozmowę”, „Między konfesjonałem a kozetką” oraz „Wyzywającą miłość”. Autor rozmowy rzeki ze Stefanem Frankiewiczem „Nie stracić wiary w Watykanie”. Żonaty z Kingą, architektem krajobrazu. Mają trzech synów i dwóch wnuków. Mieszka w Warszawie.

     • Wielki sukces w biegach przełajowych

     • Jak co roku we wrześniu młodzież z naszej szkoły brała udział w dzielnicowych biegach przełajowych.

      Miło nam poinformować, że wśród dziewcząt na dystansie 1500 metrów w pięknym stylu zwyciężyła uczennica klasy 1GD - Natasza Ciepał i zakwalifikowała się do finałów Warszawy.

      Pozostałe zawodniczki i zawodnicy również pokazali się z dobrej strony walcząc dzielnie z mocnymi rywalami. Dziękujemy wszystkim za udział w zawodach i czekamy z niecierpliwością na start Nataszy w finałach!

      Opiekunowie: Beata Styczyńska i Paweł Kozłowski

     • ZOSTAŃ CZŁONKIEM PIERWSZEGO W POLSCE KLUBU DYSKUSYJNEGO "WIĘŹ"

     • „Więź” to wybitna marka na forum katolickich czasopism społeczno-kulturalnych. Założył je 61 lat temu Tadeusz Mazowiecki - pierwszy premier Trzeciej Rzeczypospolitej. Szkolny klub dyskusyjny jest inicjatywą autorską, pierwszą w Polsce. Zadaniem klubu jest otwarcie ucznia na szeroką dyskusję kulturalno-społeczną, zapoznanie się z najnowszymi trendami filozoficznymi, teologicznymi, kulturowymi i społecznymi. Celem klubu jest ukształtowanie młodej inteligencji otwartej na dialog, tolerancję, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i szeroki wymiar kultury. Zajęcia będą czasem twórczej dyskusji.

      Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu po lekcjach. Forma zajęć będzie następująca:

      - comiesięczne spotkania dyskusyjne z udziałem gościa;

      - spotkania z autorami tekstów;

      - wizyty w redakcji Więzi przy ul. Trębackiej;

      - warsztaty publicystyczne;

      - kącik literacki;

      - darmowe wyjścia raz w miesiącu do Filharmonii Narodowej (dla 10 osób w ramach współpracy z instytucją);

      - możliwość publikacji swojego wiersza lub eseju w Więzi.

      Członkostwo ma charakter otwarty, członek klubu nie jest zobowiązany do żadnych opłat. Członek klubu będzie posiadał kartę członkowską.

      Skontaktuj się z ks. Damianem Wyżkiewiczem - szkolnym katechetą

     • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

     • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO
      2 WRZEŚNIA 2019

      godz. 9.00 – msza święta w kościele p.w. św. Krzyża

      godz. 10.00 – spotkanie klas pierwszych na podbudowie gimnazjum z dyrekcją
      i wychowawcami w auli szkoły

      godz. 10.30 spotkanie klas pierwszych na podbudowie szkoły podstawowej
      z dyrekcją i wychowawcami w auli szkoły

      godz. 11.00 – spotkanie klas drugich, trzecich i czwartej z dyrekcją
      i wychowawcami w auli szkoły

     • Stypendium im. Jana Pawła II

     • - Jesteś zaangażowany społecznie, masz osiągnięcia naukowe,
      artystyczne lub sportowe?
      - Uzyskałeś średnią ocen nie mniejszą niż 4,0 oraz przynajmniej
      dobrą ocenę z zachowania?
      - Miesięczny dochód netto na jednego członka w Twojej rodzinie
      nie przekracza 1500 zł?


      Jeśli tak, to stypendium jest dla Ciebie – złóż wniosek do 31 lipca!
      Szczegóły https://www.centrumjp2.pl/stypendia/

     • Warsztaty dla młodzieży

     • Towarzystwo Pomocy Młodzieży

      ZAPRASZA NA WARSZTATY EFEKTYWNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ
      PROPONOWANE TEMATY WARSZTATU:
       Jak umieć się dogadać i tworzyć dobre relacje z innymi?
       Jak porozumiewać się bez agresji i bez uległości?
       Jak rozmawiać w sytuacji konfliktu?
       Uczucia a potrzeby….. Jak je rozpoznawać i wyrażać?
       Jak radzić sobie z krytyką innych ludzi?
       Jak myśleć o swoich granicach?
      DLA KOGO ?
      Dla osób w wieku 15-26 lat zamieszkałych w Warszawie, z doświadczeniem przemocy w rodzinie
      DATA: 25.05.2019 (sobota), godz.9.00-17.00
      PROWADZĄCE: Katarzyna Goljan-psychoterapeutka, Anna Bartosiak –trenerka, psychterapeutka;
      MIEJSCE: Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, Warszawa

      NA WARSZTATY OBOWIĄZUJĄ ZAPISY
      22 887 88 05, 508 350 320 zapisy@tpm.org.pl

      Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach projektu
      Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy

     • Warsztaty dla rodziców

     • NASTOLATEK W KRYZYSIE
      - jak wspierać nastolatka i dorastającą młodzież

      w ramach oferty dla mieszkańców Warszawy
      „Pomoc szansą na zmianę”

      - program dla młodzieży i rodziców zagrożonych problemem alkoholowym

      JEŚLI JESTEŚ RODZICEM LUB OPIEKUNEM
      OSOBY W WIEKU 15 – 26 LAT:
      Twoje dorastające dziecko odczuwa lęk, smutek, niepokój.
      Nie ma siły i chęci do pokonywania codziennych trudności.
      Doświadcza kryzysu i zniechęcenia
      Nie wiesz jak go wspierać, jak mu towarzyszyć i pomóc w zrozumieniu, co się dzieje

      ZAPRASZAMY NA NIEODPŁATNY WARSZTAT PSYCHOEDUKACYJNY

      NA WARSZTACIE DOWIESZ SIĘ:
      - Jak rozumieć kryzys psychiczny i depresję u młodzieży, poznać przyczyny i objawy
      - Jakie są potrzeby młodego człowieka
      - Dlaczego nie należy lekceważyć stanów depresyjnych nastolatka
      - Jak zrozumieć to, co dzieje się z Twoim dorastającym dzieckiem
      - Jak ważna jest pozytywna relacja i wsparcie innych
      - Co może być pomocne w radzeniu sobie z kryzysem i depresją
      - Gdzie szukać pomocy

      TERMIN WARSZTATU: 8 czerwca (sobota) w godz. 9.30 – 17.30
      MIEJSCE: Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul Nowolipki 2, Warszawa
      PROWADZĄCE: Anna Przeradzka, Dorota Gąsiorowska – psycholożki, terapeutki
      Zapisy i informacje: 508 350 320 (od 10.00 do 15.00) lub zapisy@tpm.org.pl (do 5.06.2019)

    • Technikum na Międzynarodowych Targach Elektrotechniki i Światła
     • Technikum na Międzynarodowych Targach Elektrotechniki i Światła

     • 13 marca 2019r. klasa 3T wraz z opiekunem - p. Adamem Gałachem miała okazję zwiedzić Międzynarodowe Targi Światło i Elektrotechnika, które odbyły się w Warszawskim Centrum Expo XXI. Targi ELEKTROTECHNIKA przeznaczone są dla producentów i dystrybutorów sprzętu niskiego i średniego napięcia, systemów alarmowych i rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach. Swoją popularność zawdzięczają specjalnej formule łączącej warsztaty i szkolenia dla specjalistów z
      prezentacją sprzętu i najnowszych technologii stosowanych w branży elektrotechnicznej i budownictwie.
      Targi ŚWIATŁO to nie tylko największe branżowe targi oświetleniowe w Europie Środkowowschodniej, lecz także jedyne wydarzenia branżowe w Polsce łączące prezentację najnowszych produktów z koncepcją szkoleniową. Agencja Soma, promując corocznie firmy i ich produkty, jednocześnie dba o bogatą ofertę warsztatową dla uczestników targów, którzy mogą brać udział w seminariach naukowych, konferencjach i szkoleniach dla specjalistów, obejmujących prezentację sprzętu i najnowszych technologii stosowanych w branży oświetleniowej,
      elektrotechnicznej i budownictwie.
      A teraz możemy zobaczyć kilka zdjęć z fotorelacji.

    • Akcja „Szpik”
     • Akcja „Szpik”

     • Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji "Szpik" - i zostali
      potencjalnymi dawcami komórek macierzystych - to aż 28 osób!

    • Akcja „Oddaj krew w Konopie”
     • Akcja „Oddaj krew w Konopie”

     • Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w środę 27 marca oddali swoją krew dla
      potrzebujących. Darowane dobro, zawsze wraca.
      Szczególne podziękowania dla Jakuba Witczaka, naszego absolwenta, który od lat w swoje
      urodziny organizuje i nadzoruje przebieg akcji.
      Jesteśmy z Was bardzo dumni