• Stypendium im. Jana Pawła II

     • - Jesteś zaangażowany społecznie, masz osiągnięcia naukowe,
      artystyczne lub sportowe?
      - Uzyskałeś średnią ocen nie mniejszą niż 4,0 oraz przynajmniej
      dobrą ocenę z zachowania?
      - Miesięczny dochód netto na jednego członka w Twojej rodzinie
      nie przekracza 1500 zł?


      Jeśli tak, to stypendium jest dla Ciebie – złóż wniosek do 31 lipca!
      Szczegóły https://www.centrumjp2.pl/stypendia/

     • Warsztaty dla młodzieży

     • Towarzystwo Pomocy Młodzieży

      ZAPRASZA NA WARSZTATY EFEKTYWNEGO POROZUMIEWANIA SIĘ
      PROPONOWANE TEMATY WARSZTATU:
       Jak umieć się dogadać i tworzyć dobre relacje z innymi?
       Jak porozumiewać się bez agresji i bez uległości?
       Jak rozmawiać w sytuacji konfliktu?
       Uczucia a potrzeby….. Jak je rozpoznawać i wyrażać?
       Jak radzić sobie z krytyką innych ludzi?
       Jak myśleć o swoich granicach?
      DLA KOGO ?
      Dla osób w wieku 15-26 lat zamieszkałych w Warszawie, z doświadczeniem przemocy w rodzinie
      DATA: 25.05.2019 (sobota), godz.9.00-17.00
      PROWADZĄCE: Katarzyna Goljan-psychoterapeutka, Anna Bartosiak –trenerka, psychterapeutka;
      MIEJSCE: Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, Warszawa

      NA WARSZTATY OBOWIĄZUJĄ ZAPISY
      22 887 88 05, 508 350 320 zapisy@tpm.org.pl

      Projekt współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa w ramach projektu
      Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy

     • Warsztaty dla rodziców

     • NASTOLATEK W KRYZYSIE
      - jak wspierać nastolatka i dorastającą młodzież

      w ramach oferty dla mieszkańców Warszawy
      „Pomoc szansą na zmianę”

      - program dla młodzieży i rodziców zagrożonych problemem alkoholowym

      JEŚLI JESTEŚ RODZICEM LUB OPIEKUNEM
      OSOBY W WIEKU 15 – 26 LAT:
      Twoje dorastające dziecko odczuwa lęk, smutek, niepokój.
      Nie ma siły i chęci do pokonywania codziennych trudności.
      Doświadcza kryzysu i zniechęcenia
      Nie wiesz jak go wspierać, jak mu towarzyszyć i pomóc w zrozumieniu, co się dzieje

      ZAPRASZAMY NA NIEODPŁATNY WARSZTAT PSYCHOEDUKACYJNY

      NA WARSZTACIE DOWIESZ SIĘ:
      - Jak rozumieć kryzys psychiczny i depresję u młodzieży, poznać przyczyny i objawy
      - Jakie są potrzeby młodego człowieka
      - Dlaczego nie należy lekceważyć stanów depresyjnych nastolatka
      - Jak zrozumieć to, co dzieje się z Twoim dorastającym dzieckiem
      - Jak ważna jest pozytywna relacja i wsparcie innych
      - Co może być pomocne w radzeniu sobie z kryzysem i depresją
      - Gdzie szukać pomocy

      TERMIN WARSZTATU: 8 czerwca (sobota) w godz. 9.30 – 17.30
      MIEJSCE: Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul Nowolipki 2, Warszawa
      PROWADZĄCE: Anna Przeradzka, Dorota Gąsiorowska – psycholożki, terapeutki
      Zapisy i informacje: 508 350 320 (od 10.00 do 15.00) lub zapisy@tpm.org.pl (do 5.06.2019)