• Godziny pracy

    • Uczniowie, rodzice i pracownicy naszej szkoły mogą skorzystać z pomocy dwóch psychologów i pedagoga
     oraz psychologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1.


      PEDAGOG

     (gabinet nr 207, II piętro)

     Ewa Listowska

     W okresie od 2 stycznia do 29 marca 2019 r.
      pani pedagog będzie nieobecna w szkole.
     Obowiązki pedagoga będzie pełniła psycholog Katarzyna Jaśkiewicz.  


     PSYCHOLOGOWIE

     (gabinet nr 106, I piętro)

     Katarzyna Jaśkiewicz

     Poniedziałek 8.00-17.00
     Wtorek 8.00-15.00
     Środa 8.30-17.30
     Czwartek 8.00-14.00
     Piątek 8.00-15.00

      Grażyna Fabiszewska

     Wtorek 12.00-15.00
     Środa 9.00-15.00


       PSYCHOLOG współpracujący ze Szkołą

     z ramienia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1
     w Warszawie przy ul. Złotej 9 lok. 3

      Dorota Żelazo

     przyjmuje w Poradni w następujące dni: 
     poniedziałek 14.30-19.00
     wtorek 8.00-12.30
     środa 15.00-19.00
     czwartek 8.00-12.00
     piątek teren 

     W naszej Szkole pełni dyżur raz w miesiącu
     w gabinecie psychologów (106, I piętro)
     w piątki w godzinach 9.00-12.00. 

     Terminy dyżurów w roku szkolnym 2018/2019:
     19.10, 10.11, 14.12, 18.01, 22.02, 22.03, 26.04, 24.05.

     Adres strony Poradni: http://www.ppp1.waw.pl 

     Nr telefonu do Poradni: 22 826 99 86