• Profile klas

   • OFERTA EDUKACYJNA NA ROK 2018/2019

    Klasa 1a

    Przedmioty rozszerzone: język angielski, język niemiecki, geografia

    Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia

    Klasa 1b

    Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski

    Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, geografia

    Klasa 1c

    Przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

    Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, historia, WOS

    Klasa 1d

    Przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, biologia

    Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, język angielski, biologia

    Klasa 1t – technik elektronik

    Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka

    Przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka