1. Z biblioteki może korzystać każdy uczeń naszej szkoły.
    2. W bibliotece obowiązują powszechnie przyjęte zasady kulturalnego zachowania. Nie są dozwolone głośne rozmowy, korzystanie z telefonów komórkowych itp.
    3. Dostęp do regałów z książkami i komputerów możliwy jest tylko po uzyskaniu zgody bibliotekarza.
    4. Z księgozbioru podręcznego i wszystkich dostępnych w danej chwili książek i czasopism można korzystać w czytelni lub w innym wyznaczonym miejscu.
    5. Uczeń może zgłaszać się do bibliotekarza o pomoc w wyszukiwaniu informacji. Warunkiem uzyskania właściwej porady bibliograficznej i terminowego dostarczenia potrzebnych materiałów jest odpowiednio wczesne zgłoszenie.
    6. Jeżeli nie ustalono inaczej, wypożyczyć można trzy książki na okres 30 dni. Późniejszy termin zwrotu i większa ilość wypożyczonych książek musi zostać uzgodniona z bibliotekarzem.
    7. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na własne konto. Wypożyczenia rejestrowane są komputerowo.
    8. Niszczenie książek jest zabronione! W szczególności nie należy zdejmować okładek, zaginać i brudzić kartek, podkreślać tekstu (nawet ołówkiem). Czytelnik jest zobowiązany obejrzeć książkę przy wypożyczaniu i ewentualne defekty zgłosić bibliotekarzowi.
    9. Książka, którą czytelnik zgubił bądź zniszczył, powinna być odkupiona. Gdy odkupienie tej książki nie jest możliwe, bibliotekarz wskazuje inny tytuł.
    10. Uczniowie, którzy nie przestrzegają regulaminu, mogą mieć ograniczone prawa czytelnika. Za powtarzające się i długotrwałe przetrzymywanie nakładane są kary.
    11. Przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone. Termin zwrotu książek i podpisywania kart obiegowych ogłasza Biblioteka.