• Konsultacje z pedagogiemi psychologiem

   • Uczniowie, rodzice i pracownicy naszej szkoły mogą skorzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

    PSYCHOLOG SZKOLNY
    MAŁGORZATA LIBMAN-SOKOŁOWSKA

    Poniedziałek 9:00 – 14:00
    Wtorek 9:00 – 12:30
    Środa 13:00 – 18:00
    Czwartek 10:30 – 14:00
    Piątek 9:00 – 14:00

    PEDAGOG SZKOLNY
    MARIUSZ OBIJALSKI

    Poniedziałek 8:00 – 13:00
    Wtorek 12:30 – 17:30
    Środa 12:30 – 17:30
    Czwartek 8:00 – 12:00
    Piątek 8:00 – 12:00


    Bezpłatna pomoc w trudnych sytuacjach

     

    Bezpośrednie zagrożenie życia

    tel. 112

     

    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1

    badania i konsultacje psychologiczne dla uczniów naszej szkoły, doradztwo zawodowe, poradnictwo dla rodziców

    ul. Złota 9 lokal 3

    00-019 Warszawa

    tel. (22) 826-99-86

    https://ppp1.waw.pl/

     

    Informacja o telefonach zaufania dla dzieci, młodzieży i dorosłych

    https://warszawa19115.pl/-/telefony-zaufania-przydatne-infolinie

     

    Wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

    (plik 1)

     

    Pomoc psychologiczna i psychoterapia dla dzieci i młodzieży

    (plik 2)

     

    Ośrodki Pomocy Społecznej

    pomoc materialna, psychologiczna, prawna

    (plik 3)