• Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2018/2019

    Klasy pierwsze:

    • 1a - przedmioty rozszerzone: język niemiecki, geografia, język angielski - Podręczniki: 1a.pdf
    • 1b - przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski - Podręczniki: 1b.pdf
    • 1c - przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie - Podręczniki: 1c.pdf
    • 1d - przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, język angielski - Podręczniki: 1d.pdf

    Klasy drugie:

    • 2a - przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka - Podręczniki: 2a.pdf
    • 2b - przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski - Podręczniki: 2b.pdf
    • 2c - przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie - Podręczniki: 2c.pdf
    • 2d - przedmioty rozszerzone: biologia, język polski, język angielski - Podręczniki: 2d.pdf

    Klasy trzecie:

    • 3a - przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka - Podręczniki: 3a.pdf
    • 3b - przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia, język angielski - Podręczniki: 3b.pdf
    • 3c - przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie - Podręczniki: 3c.pdf
    • 3d - przedmioty rozszerzone: biologia, geografia - Podręczniki: 3d.pdf
    • 3e - przedmioty rozszerzone: biologia, język polski, język angielski - Podręczniki: 3e.pdf

    Technikum: