• Lista lektur liceum i technikum – OBOWIĄZKOWE

      

      Zakres podstawowy

     • Adam Asnyk: Wybór wierszy;
     • Adam Mickiewicz: Oda do młodości, wybrane ballady, w tym Romantyczność, wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze, w tym Do matki Polki, Dziady cz. IV, Dziady cz. III, Konrad Wallenrod;
     • Albert Camus: Dżuma;
     • Andrzej Frycz Modrzewski: O poprawie Rzeczypospolitej (fragmenty);
     • Andrzej Stasiuk: Miejsce;
     • Antoni Libera: Madame;
     • Arystofanes: Chmury;
     • Biblia, w tym fragmenty Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
     • Bogurodzica; Lament świętokrzyski; Legenda o św. Aleksym; Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią;
     • Bolesław Prus: Lalka, Z legend dawnego Egiptu;
     • Cyprian Norwid: wybrane wiersze, w tym Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, Polka, Moja piosnka [II];
     • Dante Alighieri: Boska komedia (fragmenty);
     • Eliza Orzeszkowa: Gloria victis;
     • Fiodor Dostojewski: Zbrodnia i kara;
     • Franciszek Karpiński: wybór sielanek i liryki religijnej;
     • Gall Anonim: Kronika polska (fragmenty);
     • George Orwell: Rok 1984;
     • Gustaw Herling-Grudziński: Inny świat;
     • Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
     • Henryk Sienkiewicz, Potop;
     • Homer, Iliada (fragmenty), Odyseja (fragmenty);
     • Horacy – wybrane utwory;
     • Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny, wybrane satyry;
     • Jacek Dukaj, Katedra;
     • Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty);
     • Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II,
     • Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
     • Juliusz Słowacki, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty), Testament mój, Kordian;
     • Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
     • Marek Nowakowski, Górą Edek;
     • Molier, Skąpiec;
     • Niccolò Machiavelli, Książę (fragmenty);
     • Odprawa posłów greckich;
     • Olga Tokarczuk, Wyspa;
     • Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
     • Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
     • Psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XIX;
     • Sławomir Mrożek, Tango;
     • Sofokles, Antygona;
     • Stanisław Staszic, Przestrogi dla Polski (fragmenty);
     • Stanisław Wyspiański, Wesele;
     • Stefan Żeromski, Rozdziobią nas kruki, wrony…, Przedwiośnie;
     • Św. Augustyn, Wyznania (fragmenty);
     • Tadeusz Borowski, Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
     • William Szekspir, Hamlet, Romeo i Julia;
     • Witold Gombrowicz, Ferdydurke (fragmenty);
     • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom I – Jesień);
     • Zygmunt Krasiński, Nie-Boska komedia;
     • Żywoty świętych (fragmenty);

     Na proponowanej przez MEN liście lektur obowiązkowych w liceum i technikum, pojawiły się także wybrane wiersze poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński, Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff, Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Tadeusz Peiper, Józef Czechowicz, Kazimierz Wierzyński, w tym wybrane wiersze z okresu skamandryckiego oraz emigracyjnego, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów: Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel oraz wybrane utwory okresu stanu wojennego. Powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.

     Zakres rozszerzony

     Utwory określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

     • Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
     • Bruno Schulz, wybrane opowiadanie z tomu Sklepy cynamonowe;
     • Cyprian Norwid, Fortepian Szopena, Bema pamięci żałobny rapsod, Czarne kwiaty (fragmenty), Promethidion (fragmenty);
     • François Villon, Wielki testament (fragmenty);
     • François Rabelais, Gargantua i Pantagruel (fragmenty);
     • Franz Kafka, Proces;
     • Jan Kochanowski, Treny (jako cykl poetycki),
     • Jan Parandowski, Mitologia, część II Rzym;
     • Janusz Głowacki, Antygona w Nowym Jorku;
     • Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
     • Juliusz Słowacki, Lilla Weneda;
     • Michel de Montaigne, Próby (fragmenty);
     • Molier, Świętoszek
     • Platon, Państwo (fragmenty);
     • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac Ojciec Goriot lub Charles Dickens Klub Pickwicka, lub Mikołaj Gogol Martwe dusze, lub Gustaw Flaubert Pani Bovary);
     • Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
     • Stanisław Wyspiański, Noc listopadowa
     • Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy;
     • św. Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna (fragmenty);
     • Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa;
     • Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
     • William Szekspir, Makbet; Sen nocy letniej
     • Wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;

     Wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze).

     Lektury uzupełniające (w każdej klasie obowiązkowo dwie pozycje książkowe w całości lub we fragmentach)

     Zakres podstawowy


     • Anna Kamieńska, Stanisław Grochowiak, Jarosław Marek Rymkiewicz, wybrane wiersze;
     • Adam Mickiewicz, wybrane wiersze;
     • Aleksander Fredro, Śluby panieńskie;
     • Dzieje Tristana i Izoldy (fragmenty);
     • Eugène Ionesco, Lekcja
     • Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem;
     • Friedrich Dürrenmatt, Wizyta starszej pani;
     • George Byron, Giaur (fragmenty);
     • Giovanni Boccaccio, Sokół;
     • Ignacy Krasicki, Monachomachia (fragmenty);
     • Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III (fragmenty);
     • Julian Ursyn Niemcewicz, Powrót posła;
     • Juliusz Słowacki, wybrane wiersze, Beniowski (fragmenty);
     • Jan Józef Szczepański, Święty;
     • Johann Wolfgang Goethe, Cierpienia młodego Wertera (fragmenty);
     • Johann Wolfgang Goethe, Faust (fragmenty);
     • Joseph Conrad, Lord Jim;
     • Józef Mackiewicz, Droga donikąd (fragmenty);
     • Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi (fragmenty);
     • Leopold Tyrmand, Dziennik 1954 (fragmenty);
     • Kazimierz Moczarski, Rozmowy z katem (fragmenty);
     • Miguel de Cervantes y Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy (fragmenty);
     • Maria Konopnicka, wybór wierszy;
     • Mikołaj Rej, Żywot człowieka poczciwego (fragmenty);
     • Mikołaj z Wilkowiecka, Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim (fragmenty);
     • Samuel Beckett, Czekając na Godota;
     • Stefan Żeromski, Echa leśne;
     • Sofokles, Król Edyp;
     • Stanisław Trembecki, Franciszek Kniaźnin, wybrane utwory;
     • Stanisław Lem, Wizja lokalna
     • Tadeusz Różewicz, Kartoteka;
     • Wergiliusz, Eneida (fragmenty);
     • Zofia Nałkowska, Granica;
     • Zofia Nałkowska, z tomu Medaliony opowiadanie Przy torze kolejowym;
     • lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

      

     Zakres rozszerzony

      

     • Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat;
     • Erazm z Rotterdamu, Pochwała głupoty (fragmenty);
     • Florian Czarnyszewicz, Nadberezyńcy;
     • Gustaw Herling-Grudziński, Wieża;
     • Jean Jacques Rousseau, Nowa Heloiza (fragmenty);
      wybrane utwory epickie okresu romantyzmu (Józef Ignacy Kraszewski Stara baśń, Victor Hugo Nędznicy, Edgar Allan Poe – wybrane opowiadanie; Henryk Rzewuski, Pamiątki Soplicy (fragmenty);
     • Michaił Bułhakow, Mistrz i Małgorzata;
     • Pedro Calderon de la Barca, Życie snem;
     • Stryjkowski, Austeria;
     • Tomasz Morus, Utopia (fragmenty);
     • Umberto Eco, Imię róży;
     • Wiesław Myśliwski, Widnokrąg;
     • Władysław Stanisław Reymont, Chłopi (tom II – Zima);
     • Wolter, Kandyd (fragmenty);
     • wybrane wiersze poetów polskich i obcych;
     • wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku;
     • wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku

     lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

      

     Zalecane dzieła teatralne i filmowe

     • Apocalypsis cum figuris, reż. Jerzy Grotowski;
     • Amadeusz, reż. Miloš Forman;
     • Dziady, reż. Konrad Swinarski;
     • Elektra, reż. Piotr Chołodziński;
     • Emigranci, reż. Kazimierz Kutz;
     • Iwona, księżniczka Burgunda, reż. Zygmunt Hübner;
     • Kartoteka, reż. Krzysztof Kieślowski;
     • Kordian, reż. Jerzy Englert
     • Lawa. Opowieść o „Dziadach”, reż. Tadeusz Konwicki;
     • Moralność pani Dulskiej, reż. Tomasz Zygadło;
     • Nad Niemnem, Zbigniew Kuźmiński;
     • Noc listopadowa, reż. Andrzej Wajda;
     • Noce i dnie, reż. Jerzy Antczak
     • Przedstawienie „Hamleta” we wsi Głucha Dolna, reż. Olga Lipińska;
     • Rewizor, reż. Jerzy Gruza;
     • Rękopis znaleziony w Saragossie, reż. Wojciech Jerzy Has;
     • Sanatorium pod klepsydrą, reż. Wojciech Jerzy Has;
     • Szklana menażeria, reż. Jerzy Antczak;
     • Śluby panieńskie, reż. Andrzej Łapicki;
     • Wizyta starszej pani, reż. Jerzy Gruza;
     • wybrane filmy z cyklu Dekalog, reż. Krzysztof Kieślowski;
     • Zezowate szczęście, reż. Andrzej Munk;
     • Ziemia obiecana, reż. Andrzej Wajda.